Aktivní obsah

Elektronické dokumenty, které mohou provádět nebo spouštět akce automaticky na počítačové platformě bez zásahu uživatele.


Active Content

Electronic documents that can carry out or trigger actions automatically on a computer platform without the intervention of a user.

Použito v metodice