Aktivní útok

Útok na autentizační protokol, v němž útočník předá data navrhovateli, poskytovateli pověření, ověřovateli nebo spoléhající se straně. Mezi příklady aktivních útoků patří man-in-the-middle, zosobnění a zneužití relace.


Active Attack

An attack on the authentication protocol where the Attacker transmits data to the Claimant, Credential Service Provider, Verifier, or Relying Party. Examples of active attacks include man-in-the-middle, impersonation, and session hijacking.

Použito v metodice