Aktivum

Něco hodnotného pro člověka, podnikání nebo organizaci.


Asset

Something of value to a person, business or organization.

Použito v metodice