Aktualizace

Úkon nebo proces, kterými jsou datové položky vázány v existujícím certifikátu veřejného klíče, zejména oprávnění udělená subjektu, se změní vydáním nového certifikátu.


Update

The act or process by which data items bound in an existing public key certificate, especially authorizations granted to the subject, are changed by issuing a new certificate.

Použito v metodice