ALC

Účetní kód Legend

Číselný kód používaný pro označení minimálních účtů, které jsou vyžadovány pro položky odpovědného komunikačního zabezpečení (COMSEC) v rámci systému řízení materiálu COMSEC.


ALC

Accounting Legend Code

Numeric code used to indicate the minimum accounting controls required for items of accountable communications security (COMSEC) material within the COMSEC Material Control System.

Použito v metodice