Alert

Oznámení, že konkrétní útok byl zaměřen na informační systémy organizace.


Alert

Notification that a specific attack has been directed at an organization’s information systems.

Použito v metodice