Algoritmus digestu zpráv

Algoritmy digestu zpráv jsou SHA1, MD2, MD4 a MD5. Tyto algoritmy jsou jednosměrné funkce na rozdíl od šifrovacích algoritmů soukromého a veřejného klíče.

Použito v metodice