Algoritmus digestu zpráv

Algoritmy digestu zpráv jsou SHA1, MD2, MD4 a MD5. Tyto algoritmy jsou jednosměrné funkce na rozdíl od šifrovacích algoritmů soukromého a veřejného klíče.


Message Digest Algorithm

Message digest algorithms are SHA1, MD2, MD4 and MD5. These algorithms are one-way functions unlike private and public key encryption algorithms.

Použito v metodice