Alternativní pracoviště

Vládní celostátní program umožňující federálním zaměstnancům pracovat doma nebo v geograficky výhodných satelitních kancelářích pro část pracovního týdne.


Alternate Work Site

Governmentwide, national program allowing federal employees to work at home or at geographically convenient satellite offices for part of the work week (e.g., telecommuting).

Použito v metodice