Analog

Vysílací signál, který se plynule mění v amplitudě a čase a generuje se při tvorbě vln.


Analog

A transmission signal that varies continuously in amplitude and time and is generated in wave formation.

Použito v metodice