Analýza bezpečnostní chyby

Hodnocení, které se obvykle provádí na hardwaru informačního systému, určuje bezpečnostní vlastnosti zařízení při výskytu hardwarové poruchy.


Security Fault Analysis

An assessment, usually performed on information system hardware, to determine the security properties of a device when hardware fault is encountered.

Použito v metodice