Analýza dopadů zabezpečení

Analýza organizačního úředníka pro určení, do jaké míry změny informačního systému ovlivnily bezpečnostní stav systému.


Security Impact Analysis

The analysis conducted by an organizational official to determine the extent to which changes to the information system have affected the security state of the system.

Použito v metodice