Analýza kryptografického systému

Proces stanovení využitelnosti kryptografického systému, zpravidla prohlížením přenášeného provozu chráněného nebo zabezpečeného studovaným systémem.

Použito v metodice