Analýza kryptografického systému

Proces stanovení využitelnosti kryptografického systému, zpravidla prohlížením přenášeného provozu chráněného nebo zabezpečeného studovaným systémem.


Cryptographic System Analysis

Process of establishing the exploitability of a cryptographic system, normally by reviewing transmitted traffic protected or secured by the system under study.

Použito v metodice