Analýza provozu

Forma pasivního útoku, ve kterém vetřelec sleduje informace o voláních (i když ne nutně obsah zpráv) a vyvozuje závěry, např. Ze zdrojových a cílových čísel nebo frekvence a délky zpráv.


Traffic Analysis

A form of passive attack in which an intruder observes information about calls (although not necessarily the contents of the messages) and makes inferences, e.g., from the source and destination numbers, or frequency and length of the messages.

Použito v metodice