Analýza rizik

Proces určení rizik pro bezpečnost systému a určení pravděpodobnosti výskytu, výsledného dopadu a dalších záruk, které zmírňují tento dopad. Součástí řízení rizik a synonymem pro hodnocení rizik.


Risk Analysis

The process of identifying the risks to system security and determining the likelihood of occurrence, the resulting impact, and the additional safeguards that mitigate this impact. Part of risk management and synonymous with risk assessment.

Použito v metodice