Analýza zúčastněných stran

Zkoumání získaných údajů pro jejich význam a prokazatelnou hodnotu pro daný případ.


Analysis

The examination of acquired data for its significance and probative value to the case.

Použito v metodice