Anti-Jam

Protiopatření zajišťující, že přenášené informace mohou být přijaty i přes záměrné rušení.


Anti-Jam

Countermeasures ensuring that transmitted information can be received despite deliberate jamming attempts.

Použito v metodice