Anti-Spoof

Protiopatření, která byla použita k zabránění neoprávněnému použití legitimních údajů o identifikaci a ověřování (I&A), ačkoli byla získána, napodobovala jiný subjekt než útočník.


Anti-Spoof

Countermeasures taken to prevent the unauthorized use of legitimate Identification & Authentication (I&A) data, however it was obtained, to mimic a subject different from the attacker.

Použito v metodice