Antivirový software

Aplikační software nasazený na více místech v architektuře IT. Je určen k detekci a potenciálnímu odstranění virového kódu před poškozením a opravou nebo karanténními soubory, které již byly nakaženy.


Antivirus Software

An application software deployed at multiple points in an IT architecture. It is designed to detect and potentially eliminate virus code before damage is done and repair or quarantine files that have already been infected.

Použito v metodice