APT

Pokročilá trvalá hrozba

Protivník, který disponuje sofistikovanými znalostmi a významnými zdroji, které mu umožňují vytvářet příležitosti k dosažení svých cílů pomocí více zásahových vektorů.


APT

Advanced persistent threat

An adversary that possesses sophisticated levels of expertise and significant resources which allow it to create opportunities to achieve its objectives using multiple attack vectors.

Použito v metodice