Architektura

Popis základních návrhů součástí obchodního systému nebo jednoho prvku podnikového systému (např. Technologie), vztahů mezi nimi a způsobu, jakým jsou podporovány podnikové cíle.


Architecture

Description of the fundamental underlying design of the components of the business system, or of one element of the business system (e.g., technology), the relationships among them, and the manner in which they support enterprise objectives

Použito v metodice