ARF

Formát výkazu aktiv

SCAP datový model pro vyjádření přepravního formátu informací o majetku (součástech) a vztazích mezi aktivy a zprávami.


ARF

Asset Reporting Format

SCAP data model for expressing the transport format of information about assets (components) and the relationships between assets and reports.

Použito v metodice