ARF

Formát výkazu aktiv

SCAP datový model pro vyjádření přepravního formátu informací o majetku (součástech) a vztazích mezi aktivy a zprávami.

Použito v metodice