Asociace bezpečnosti

Vztah mezi dvěma nebo více entitami, který jim umožňuje chránit data, která si vyměňují.

Použito v metodice