Asociace bezpečnosti

Vztah mezi dvěma nebo více entitami, který jim umožňuje chránit data, která si vyměňují.


Security Association

A relationship established between two or more entities to enable them to protect data they exchange.

Použito v metodice