Asymetrická kryptografie

Systém šifrování, který používá šifrovací a nebo digitální podpis klíče veřejně-soukromého klíče.


Asymmetric Cryptography

Encryption system that uses a public-private key pair for encryption and/or digital signature.

Použito v metodice