Asymetrické klíče

Dvě související klíče, veřejný klíč a soukromý klíč, které se používají k provádění doplňkových operací, jako je šifrování a dešifrování nebo generování podpisů a ověření podpisu.


Asymmetric Keys

Two related keys, a public key and a private key that are used to perform complementary operations, such as encryption and decryption or signature generation and signature verification.

Použito v metodice