Asymetrický

Kryptografický algoritmus veřejného klíče

Kryptografický algoritmus, který používá dva související klíče, veřejný klíč a soukromý klíč. Dva klíče mají vlastnost, která odvozuje soukromý klíč z veřejného klíče, je výpočetně nedostupný.


Asymmetric

Public Key Cryptographic Algorithm

A cryptographic algorithm that uses two related keys, a public key and a private key. The two keys have the property that deriving the private key from the public key is computationally infeasible.

Použito v metodice