ATO

Schválení k provozu

Oficiální rozhodnutí o správě vydané DAA nebo PAA povolit provoz informačního systému a výslovně přijmout zbytkové riziko pro operace agentury (včetně mise, funkcí, obrazu nebo pověsti), majetku agentury nebo jednotlivců.


ATO

Approval to Operate

The official management decision issued by a DAA or PAA to authorize operation of an information system and to explicitly accept the residual risk to agency operations (including mission, functions, image, or reputation), agency assets, or individuals.

Použito v metodice