Atribut zabezpečení

Kvalita objektu související s bezpečností. Atributy zabezpečení mohou být zobrazeny jako hierarchické úrovně, bity v bitové mapě nebo čísla. Oddíly, upozornění a uvolnění jsou příklady bezpečnostních atributů.


Security Attribute

A security-related quality of an object. Security attributes may be represented as hierarchical levels, bits in a bit map, or numbers. Compartments, caveats, and release markings are examples of security attributes.

Použito v metodice