Audit

Audit je objektivní přezkoumání a vyhodnocení účetní závěrky organizace, aby se zajistilo, že záznamy jsou spravedlivé a přesné znázornění transakcí, o kterých tvrdí, že reprezentují. To může být provedeno interně zaměstnanci organizace, nebo externě externí firmou.


Audit

An audit is an objective examination and evaluation of the financial statements of an organization to make sure that the records are a fair and accurate representation of the transactions they claim to represent. It can be done internally by employees of the organization, or externally by an outside firm.

Použito v metodice