Audit Data

Chronologický záznam aktivit systému, který umožňuje rekonstrukci a zkoumání pořadí událostí a změn v události.


Audit Data

Chronological record of system activities to enable the reconstruction and examination of the sequence of events and changes in an event.

Použito v metodice