Audit Data

Chronologický záznam aktivit systému, který umožňuje rekonstrukci a zkoumání pořadí událostí a změn v události.

Použito v metodice