Audit účtu Comsec

Zkoumání účtů, záznamů a postupů účtu COMSEC, aby bylo zajištěno, že veškerý odpovědný materiál COMSEC je řádně zpracován a zajištěn.


Comsec Account Audit

An examination of the holdings, records and procedures of a COMSEC account to ensure that all accountable COMSEC material is properly handled and safeguarded.

Použito v metodice