Autentizace

1. Úkon ověření totožnosti (tj. Uživatel, systém).
2. Úkon ověření totožnosti uživatele a způsobilosti uživatele k přístupu k počítačovým informacím.


Authentication

1. The act of verifying identity (i.e., user, system).
2. The act of verifying the identity of a user and the user’s eligibility to access computerized information.

Použito v metodice