Autentizace dvou faktorů

Použití dvou nezávislých mechanismů pro autentizaci (např. vyžadování čipové karty a hesla) je obvykle kombinace něčeho, co znáte, jsou nebo mají.


Two-Factor Authentication

The use of two independent mechanisms for authentication, (e.g., requiring a smart card and a password) typically the combination of something you know, are or have.

Použito v metodice