Autentizace výzvy a odpovědi

Předem dohodnutý postup, kdy subjekt požádá o ověření jiného subjektu a druhý ověřuje platnost se správnou odpovědí.


Challenge and Reply Authentication

Prearranged procedure in which a subject requests authentication of another and the latter establishes validity with a correct reply.

Použito v metodice