Authenticator

Prostředky použité k potvrzení totožnosti uživatele, procesu nebo zařízení (např. Uživatelské heslo nebo token).


Authenticator

The means used to confirm the identity of a user, process, or device (e.g., user password or token).

Použito v metodice