Authenticator skupiny

Používá se, někdy navíc k přihlašovací autentizaci, aby byl umožněn přístup ke konkrétním datům nebo funkcím, které mohou sdílet všichni členové určité skupiny.


Group Authenticator

Used, sometimes in addition to a sign-on authenticator, to allow access to specific data or functions that may be shared by all members of a particular group.

Použito v metodice