Automatické vzdálené přetahování

Postup opakovaného zadání vzdáleného kryptografického zařízení elektronicky bez zvláštních kroků operátorem přijímajícího terminálu.


Automatic Remote Rekeying

Procedure to rekey a distant crypto-equipment electronically without specific actions by the receiving terminal operator.

Použito v metodice