Automatizovaná klíčová doprava

Přeprava šifrovacích klíčů, obvykle v šifrované podobě, pomocí elektronických prostředků, jako je počítačová síť (např. Klíčové protokoly o přepravě / dohodě).


Automated Key Transport

The transport of cryptographic keys, usually in encrypted form, using electronic means such as a computer network (e.g., key transport/agreement protocols).

Použito v metodice