Automatizované sledování zabezpečení

Použití automatizovaných postupů k zajištění bezpečnostních kontrol není obcházeno nebo použití těchto nástrojů k sledování akcí subjektů podezřelých ze zneužití informačního systému.


Automated Security Monitoring

Use of automated procedures to ensure security controls are not circumvented or the use of these tools to track actions taken by subjects suspected of misusing the information system.

Použito v metodice