Autorizace na základě atributů

Strukturovaný proces, který určuje,kdy má uživatel právo přístupu k informacím, systémům nebo službám založeným na atributech uživatele a informací, systému nebo služby.


Attribute-Based Authorization

A structured process that determines when a user is authorized to access information, systems, or services based on attributes of the user and of the information, system, or service.

Použito v metodice