Autorizační hranice

Všechny součásti informačního systému, které mají být schváleny pro provozování oprávněným úředníkem a vylučují samostatně autorizované systémy, ke kterým je informační systém připojen.

Použito v metodice