Autorizovaný prodejce

Výrobce zařízení pro poskytování informací, které je oprávněno vyrábět množství překračující smluvní požadavky pro přímý prodej oprávněným kupujícím. Oprávněnými kupci jsou obvykle americké vládní organizace nebo smluvní dodavatelé v USA.


Authorized Vendor

Manufacturer of information assurance equipment authorized to produce quantities in excess of contractual requirements for direct sale to eligible buyers. Eligible buyers are typically U.S. government organizations or U.S. government contractors.

Použito v metodice