Autorizující úředník

Úředník s pravomocí formálně převzít odpovědnost za provoz informačního systému na přijatelné úrovni rizika pro operace agentury (včetně mise, funkcí, obrazu nebo pověsti), majetku agentury nebo jednotlivců.


Authorizing Official

Official with the authority to formally assume responsibility for operating an information system at an acceptable level of risk to agency operations (including mission, functions, image, or reputation), agency assets, or individuals.

Použito v metodice