AVP

Autorizovaný dodavatelský program

Program, v němž je dodavatel, který vyrábí produkt INFOSEC na základě smlouvy s NSA, oprávněn vyrábět tento produkt v počtech překračujících smluvní požadavky na přímý prodej a prodej oprávněným kupujícím.

Oprávněnými kupci jsou obvykle americké vládní organizace nebo smluvní dodavatelé v USA. Produkty schválené pro uvedení na trh a prodej prostřednictvím AVP jsou umístěny na seznamu schválených kryptografických produktů (ECPL).


AVP

Authorized Vendor Program

Program in which a vendor, producing an information systems security (INFOSEC) product under contract to NSA, is authorized to produce that product in numbers exceeding the contracted requirements for direct marketing and sale to eligible buyers.

Eligible buyers are typically U.S. government organizations or U.S. government contractors. Products approved for marketing and sale through the AVP are placed on the Endorsed Cryptographic Products List (ECPL).

Použito v metodice