Banner

Zobrazení v informačním systému, který nastavuje parametry pro systém nebo použití dat.


Banner

Display on an information system that sets parameters for system or data use.

Použito v metodice