Banner grabování

Proces zachycování informací o bannech - například typu aplikace a verze, který je přenášen vzdáleným portem při spuštění spojení.


Banner Grabbing

The process of capturing banner information—such as application type and version—that is transmitted by a remote port when a connection is initiated.

Použito v metodice