BCM Proces

Proces řízení obchodní kontinuity

Řízení kontinuity provozu (BCM) je rámec pro identifikaci rizika organizace vystavení se vnitřním a vnějším hrozbám.


BCM Process

Business Continuity Management Process

Business continuity management (BCM) is a framework for identifying an organization's risk of exposure to internal and external threats.

Použito v metodice