Behaviorální výsledek

Osoba, která dokončila modul specifického výcviku, by měla být schopna splnit, pokud jde o výkonnost v oblasti bezpečnosti IT.


Behavioral Outcome

What an individual who has completed the specific training module is expected to be able to accomplish in terms of IT security-related job performance.

Použito v metodice