Bezpečnost dat

Ochrana dat před neoprávněnými (náhodnými nebo úmyslnými) modifikacemi, zničením nebo zveřejněním.


Data Security

Protection of data from unauthorized (accidental or intentional) modification, destruction, or disclosure.

Použito v metodice