Bezpečnost dat

Ochrana dat před neoprávněnými (náhodnými nebo úmyslnými) modifikacemi, zničením nebo zveřejněním.

Použito v metodice