Bezpečnost kryptografie

Součást systému COMSEC vyplývající z poskytování technicky spolehlivých kryptografických systémů a jejich správného použití.


Cryptographic Security

Component of COMSEC resulting from the provision of technically sound cryptographic systems and their proper use.

Použito v metodice