Bezpečnostní banner

Banner v horní nebo dolní části obrazovky počítače, který udává celkovou klasifikaci systému velkým a tučným písmem. Také se může odkazovat na úvodní obrazovku, která informuje uživatele o důsledcích zabezpečení přístupu k prostředkům počítače.

Použito v metodice