Bezpečnostní banner

Banner v horní nebo dolní části obrazovky počítače, který udává celkovou klasifikaci systému velkým a tučným písmem. Také se může odkazovat na úvodní obrazovku, která informuje uživatele o důsledcích zabezpečení přístupu k prostředkům počítače.


Security Banner

A banner at the top or bottom of a computer screen that states the overall classification of the system in large, bold type. Also can refer to the opening screen that informs users of the security implications of accessing a computer resource.

Použito v metodice